Belangrijke meeting met PvdA Kamerleden over Sint Gabriël

apr 6 • Dossier Diaspora, Dossier Nederland, Home, Media, Nieuws • 2823 Views • Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke meeting met PvdA Kamerleden over Sint Gabriël

Onlangs heeft het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een initiatiefnota geschreven over de huidige situatie van Mor Gabriël, het Assyrische klooster in Zuidoost Turkije. Deze nota met voorstellen en aanbevelingen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zal in juni besproken worden en in stemming worden gebracht.

Het PvdA Statenlid voor Noord-Holland Attiya Gamri heeft ook actie ondernomen door eind maart een brief te schijven aan PvdA Kamerleden Frans Timmermans en Nebahat Albayrak. In deze brief verzoekt mevr. Gamri haar fractie de nota van Omtzigt te steunen. De brief is ondertekend door elf belangrijke lokale en provinciale PvdA-politici.

Naar aanleiding van de brief heeft Gamri samen met partijgenoot Tiem van Dalfsen onlangs een gesprek gehad met de Kamerleden. In dit gesprek is toegezegd dat ze overwegen de nota over Mor Gabriël te steunen. Door de steun van de PvdA zal het voorstel de meerderheid in de Tweede Kamer halen. Een meerderheid van de stemmen is noodzakelijk anders wordt er niets met de nota gedaan. Naast deze belangrijke toezegging van de Kamerleden heeft Timmermans Gamri verzocht om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren met een groep Assyriërs in Nederland. Tevens is er tijdens de bijeenkomst aandacht geschonken aan de situatie van de Assyriërs in Irak. Frank Timmermans gaf in het gesprek aan dat hij graag de Assyriërs in het land wil bezoeken. Stichting Assyrië Nederland zal dit werkbezoek op korte termijn voorbereiden en organiseren.

De brief aan de Tweede Kamerleden staat hieronder opgesteld.

Geachte mevrouw Albayrak, geachte mijnheer Timmermans,

Door middel van deze brief willen wij uw aandacht vragen voor de problemen rond het klooster Mor Gabriel. Sinds een aantal jaren is dit klooster Mor Gabriel (397 AD) in het Zuidoosten van Turkije in diverse rechtszaken verwikkeld over de grond die het klooster al eeuwenlang in zijn bezit heeft en die nu dreigt te worden onteigend. De onteigening van de grond wordt door de 30.000 Assyriers die in Nederland wonen (in Overijssel 20.000 en in Noord Holland 10.000) als discriminerend en oneerlijk ervaren. De Assyriers in Turkije hebben nadrukkelijk het gevoel dat ze niet beschermd worden door de overheid en geen bestaansrechten hebben in Turkije.

De ondergetekenden, allen bestuurlijk actieve PvdA leden, verzoeken u als woordvoerders voor onze partij in de Tweede Kamer de initiatiefnota van het CDA te steunen. In deze nota worden een vijftal concrete aanbevelingen aan het kabinet gedaan om niet alleen in abstracte zin maar ook in concrete gevallen zich hard te maken voor godsdienstvrijheid in Turkije. Zo ook in dit specifieke geval waar de positie van de Assyriers en hun Klooster Mor Gabriel in Turkije in het geding is. Het klooster bestaat al eeuwen en wordt nu, anno 2012, door de Turkse overheid in zijn voortbestaan bedreigd. Om te voorkomen dat deze geloofsgemeenschap verdwijnt is internationale solidariteit en politieke druk nodig, ook vanuit Nederland. In landen als België, Zwitserland en Duitsland, maar ook in de Raad van Europa, het Europees Parlement en de Europese Commissie is er aandacht voor wat zich in Turkije afspeelt rond het klooster. De Duitse Bundestag overweegt zelfs om de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie te koppelen aan de casus Mor Gabriel.

We vertrouwen dat onze PvdA zich bij deze beweging van internationale solidariteit aansluit.

Graag willen wij deze brief mondeling toelichten.

Groet,

Attiya Gamri

contactpersoon

Statenlid PvdA Noord Holland

Xander den Uyl, Fractie voorzitter Noord Holland

Elvira Sweet, Gedeputeerde Noord Holland

Tiem van Dalfsen, voormalig wethouder Genemuiden en Statenlid Overijssel

Gabriel Genc, Raadslid PvdA Hengelo

Gohdar Masson, Statenlid Noord Holland

Dennis Bouwman, Raadslid PvdA Enschede

Mark Paalman, Hellendoorn

Zafer Aydogu , Statenlid Overijssel

Frank Weijnen, Voormalig Statenlid Overijssel

Pauli Mohr, Voormalig fractie voorzitter PvdA Oldenzaal

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Comments are closed.

« »