Kamervragen over uitspraak Sint-Gabriël klooster

dec 1 • Dossier Turkije, Home, Media, Nieuws • 2180 Views • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen over uitspraak Sint-Gabriël klooster

De CDA Tweede Kamerleden P. Omtzigt, W.Van de Camp en M. Haverkamp hebben vragen gesteld over de uitspraak van de Turkse rechtbank inzake het Sint-Gabriel klooster.

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris voor Europese Zaken,de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt, Vande Camp en Haverkamp over uitspraak Turkse rechtbank inzake het Mor Gabriël-klooster in Turkije.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse
Zaken, mede namens de heer Timmermans, Staatssecretaris voor
Europese Zaken, op vragen van de leden
Omtzigt, Van de Camp en Haverkamp (allen CDA) over uitspraak Turkse rechtbank
inzake het Mor Gabriël-klooster in Turkije. (Ingezonden 28 april 2009)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het feit dat de rechtbank in de Turkse stad Midyat
woensdag voor de vijfde keer de zaken rond de mogelijke onteigening van de
gronden van het eeuwenoude christelijke Mor Gabriel klooster verdaagd heeft,
terwijl de internationale gemeenschap aanwezig was? Is het in uw ogen normaal
dat een civiele zaak vijf maal ter zitting verdaagd wordt? 1)

Antwoord
Het besluit om een zitting te verdagen behoort tot de competentie van de Turkse
rechter. In de Turkse rechtsgang is het niet ongebruikelijk dat rechtszittingen
meerdere malen worden verdaagd. Bovendien zijn onderhavige rechtszaken complex
en onderling sterk samenhangend.

Vraag 2

Op welke wijze was de Nederlandse regering vertegenwoordigd bij de rechtszaak en
welk verslag is uitgebracht over de rechtsgang? Welke Europese afstemming heeft
in dit proces plaatsgevonden?

Antwoord
Bij genoemde rechtszaak waren namens de Europese Unie vertegenwoordigers van de
Europese Commissie en de Duitse Ambassade aanwezig. De ontwikkelingen omtrent
Mor Gabriël worden nauwlettend gevolgd, niet alleen door de Nederlandse
regering, maar ook door een aantal andere EU-lidstaten. Tussen de EU-ambassades
vindt afstemming plaats wat betreft aanwezigheid bij deze rechtszittingen.

Vraag 3
Is het waar dat op vrijdag 24 april in het dorp Üçköy en zes andere omliggende
dorpen rond het klooster de eigendomsbewijzen van het nieuwe Turkse kadaster
worden uitgereikt in aanwezigheid van de gouverneur van de provincie Mardin en
minister Beşir Atalay van Binnenlandse Zaken en dat ook de internationale
gemeenschap daarbij is uitgenodigd? Bent u bereid Nederland daar te laten
vertegenwoordigen en aan de Kamer terug te rapporteren of de kadastrale metingen
naar behoren zijn verlopen volgens de daar levende mensen, inclusief de
Syrisch-Orthodoxe gemeenschap?

Vraag 4
Hoe duidt u dat nu voor de eerste keer in de geschiedenis eigendomsrecht wordt
gegeven aan de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, in het licht van
godsdienstvrijheid in Turkije?

Antwoord
Op 24 april jl. heeft inderdaad de uitreiking van eigendomsbewijzen
plaatsgevonden. Namens de EU, waren vertegenwoordigers van de Belgische en
Bulgaarse Ambassade bij de ceremonie op 24 april jl. aanwezig. De Turkse
overheid werd vertegenwoordigd door de Gouverneur van Mardin en de
Directeur-Generaal van het Kadaster.

Turkije werkt al geruime tijd aan actualisering van zijn Kadaster en de
uitgifte van eigendomsbewijzen. Inmiddels is een groot deel van de landmetingen
afgerond, waaronder ook in de provincie Mardin. De uitreiking van
eigendomsbewijzen aan leden van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap op 24 april jl.
moet in dit licht worden gezien. Overigens kreeg ook de moslimgemeenschap bij
dezelfde gelegenheid eigendomsbewijzen uitgereikt. Voorzover bekend zijn er,
naast de Mor Gabriël-rechtszaken, geen andere zaken met betrekking tot
eigendomsrechten van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in de regio aanhangig
gemaakt.

In mijn contacten met Turkse autoriteiten is de bescherming van etnische en
religieuze minderheden een belangrijk aandachtspunt. Nederland houdt, tezamen
met EU-collega’s en de Europese Commissie, voortdurend de vinger aan de pols.

Gerelateerde berichten

Comments are closed.

« »