Christelijke strijders staan klaar om oorlog te voeren

jun 4 • Home • 3758 Views • Reacties uitgeschakeld voor Christelijke strijders staan klaar om oorlog te voeren

Kunnen christelijke strijders vandaag oorlog voeren vanuit hun geloof? Er staat inmiddels een christelijk leger van 300 man in Irak om de strijd aan te gaan tegen ISIS.

Christelijke strijders in IrakTweeduizend andere christenen staan te trappelen om de wapens op te pakken in hetzelfde gebied, om zich te kunnen verzetten. Maar  ze worden compleet genegeerd door het pacifistische Westen. Mogen zij van hun geloof oorlog voeren tegen ISIS of niet? Van het Westen in elk geval niet. Maar geeft de Bijbel hen soms wel gelijk?

Het getal van 300 christelijke strijders is wel heel opvallend. De Bijbel spreekt namelijk méér dan eens over een dergelijk klein leger tegen een gigantische overmacht. Gideons leger in Richteren 7:7 bestond óók uit 300 man tegen een overmacht van twee koningen (Midian en Amalek). Zo bestond Abrams leger in Genesis 14:14 uit 318 man tegen een overmacht van vijf enorme legers die het hele gebied van de Eufraat tot aan de Sinaïwoestijn hadden veroverd.

Abrams oorlog in Genesis 14 wordt niet alleen door Melchizedek goed gekeurd. Ook de profeet Joël spreekt van een enorm leger dat door God wordt aangevuurd om een verschrikkelijke oorlog te voeren in de eindtijd (hf. 2:1-11). Ook Jezus maakt het wel erg bont naar de ‘christelijke maatstaven van genade’ gemeten. Want hoewel hij eerst kwam om te lijden en te sterven en op te staan, zal Hij weerkomen om oorlog te voeren met een ijzeren scepter. 

We kunnen dus niet stellen dat het verhaal over Abram oorlog goedkeurt ‘omdat het in het OT staat’. Alsof het in de Tenach om een aards koninkrijk van geweld, en in het Evangelie om een hemels koninkrijk van ‘genade’ (Westers pacifisme) zou gaan. Jezus leert ons in Markus 3:20-35: ” Een koninkrijk kan niet tegen zichzelf verdeeld zijn”, geldt dit niet juist voor Gods Koninkrijk? Het onderwijs in de Bijbel is één, en oorlog hoort in héél de Bijbel blijkbaar bij Gods Koninkrijk, waar de wil van de Vader wordt gedaan (Mk. 3:35). Hoe kan dat? Waarom is het christelijke Westen daar dan van afgeweken?

Laten we deze 300 moedige christelijke strijders in elk geval in gebed gedenken. Want het kan maar zo zijn dat God hen wel degelijk gebruiken wil voor een bijzondere overwinning, als we de Bijbel erop nalezen!

[Zie ook de lezing voor 11 juni 2016 in het Bijbelleesrooster van de auteur op zijn blog.]

 

Gerelateerde berichten

Comments are closed.

« »