SP stelt vragen over situatie Assyriërs in Irak

SP stelt vragen over situatie Assyriërs in Irak

Het SP-lid Harry van Bommel legde onlangs de volgende tekst voor aan de Tweede Kamer:

‘De leden van de SP-fractie zijn verder verontrust over berichtgeving over onderdrukking van religieuze minderheden zoals de Assyriërs in het Koerdische deel van Irak. Is de regering hiermee bekend? Kan de regering bevestigen of recent in Dohuk de Koerdische regionale regering grote stukken land van Assyrische christenen heeft onteigend ten voordele van de Koerdische regionale regering? Hoe verhoudt deze actie zich tot de in de PSO genoemde eerbiediging van de democratische beginselen en de rechten van de mens, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere desbetreffende internationale mensenrechteninstrumenten en de eerbiediging van het beginsel van de rechtsstaat?’

Zowel Stichting Assyrië Nederland als de hele Assyrische gemeenschap zijn blij om te zien dat de SP in het algemeen en het Tweede Kamerlid Harry van Bommel in het bijzonder aandacht besteedt aan de hartverscheurende situatie van de Assyriërs in Irak. Stichting Assyrië Nederland blijft deze zaak dan ook met grote interesse volgen en hoopt dat de Nederlandse overheid de christelijke minderheid in Irak zal ondersteunen.

Foto: www.sp.nl