Info

Assyrië is de naam van het vaderland van de Assyrische christenen (ook wel bekend onder de namen: Suroye, Suraye, Suryoye, Athuraye, Othuroye, Ashuraye, Chaldeeërs, Chaldo-Assyriërs, Assyro-Chaldeeërs, Maronieten, Syrische Christenen, Aramees sprekenden, Syrisch-orthodoxen, Syrisch Katholieken, Nestorianen, Chaldeeuwse Katholieken en Iraakse Christenen).

Assyrië ligt in het noorden van Mesopotamië tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris en hun vertakkingen. Op dit moment is het gebied verdeelt tussen Turkije, Syrië en Irak. Het culturele en historische erfgoed van de Assyriërs heeft echter een grotere omvang en strekt zich uit van Libanon tot aan het westen van Iran, van de Perzische golf tot diep in Anatolië.
In Nederland wonen er zo’n dertigduizend Assyriërs, waarvan er ongeveer tienduizend in Twente wonen.

Comments are closed.