Conferentie over Assyrische christenen Irak in Den Haag

dec 1 • Dossier Irak, Home, Media, Nieuws • 2495 Views • Reacties uitgeschakeld voor Conferentie over Assyrische christenen Irak in Den Haag

De positie van de niet-islamitische minderheden (Red: Assyrische Christenen, Yezidi’s, Shabaks, Turkmenen) in Irak verslechtert. Het aantal christenen in het land is inmiddels gehalveerd en wordt geschat op 250.000. Circa 90.000 leven in de Koerdische regio. De Katholieke Vereniging voor Oecumene stelt de nijpende situatie aan de orde in samenwerking met de Raad van Kerken. Dat gebeurt tijdens een conferentie op 5 december.

Bezoekers van deze site kunnen de bijeenkomst bijwonen. Voor deze conferentie worden in het bijzonder uitgenodigd politici, medewerkers van NGO’s en humanitaire organisaties en vertegenwoordigers van de kerken in Nederland. Europa levert een bijdrage aan de wederopbouw van Irak. Daardoor is Europa ook in de positie om de universele mensenrechten en de rechten van minderheden te beklemtonen in contact met de overheden, meent de organisatie.

Sinds de val van Saddam Hoessein is Irak door oorlog en interne strijd een verscheurd land. Miljoenen mensen hebben huis en haard verlaten. Het aantal vluchtelingen wordt geschat op 4,4 miljoen. Meer dan 2 miljoen vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in de nabuurlanden: Syrië, Jordanië en Turkije. Het is de grootste vluchtelingenstroom in het Midden Oosten sinds 1948.

Minderheden
In de maalstroom van oorlog en etnische zuiveringen is de situatie voor minderheden bedreigend. Naast de grote islamitische bevolkingsgroepen van Shi’ieten, Soennieten en Koerden, leven er in Irak niet-islamitische minderheden (Red: Assyrische christenen, Mandeërs en Yezidi’s). Zij slaagden er door de eeuwen heen in een modus te vinden om als minderheid te overleven. De belangrijkste kerken van Irak zijn: de Assyrische Kerk van het Oosten, de daaruit voortgekomen met Rome geünieerde Chaldeeuwse kerk, de Syrisch-orthodoxe kerk en de met Rome geünieerde Syrisch-katholieke kerk.
Sommige waarnemers zeggen dat het christendom in Irak nu op zijn einde loopt. Ze zien geen toekomst meer voor de christenen in Irak. Anderen spreken dat tegen en pleiten voor internationale steun voor en bescherming van deze kwetsbare groepen.

De positie van de niet-islamitische minderheden is maar één aspect van de hele problematiek in en rond Irak. Maar wel een belangrijk aspect. De positie en de behandeling van minderheden zijn een belangrijke graadmeter voor de rechtstatelijkheid en het respect voor de mensenrechten. Fanatisme, etnische en religieuze onverdraagzaamheid kunnen nooit de pijler van een samenleving zijn.

Inleiders
De bijeenkomst zal verder worden ingegaan op de problematiek. Bijdragen worden verzorgd door Joël Voordewind (kamerlid van de Christen Unie) over ‘Nederlandse inzet voor godsdienstvrijheid en mensenrechten in Irak; door prof. dr. Herman Teule (directeur van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen) over ‘Welke toekomst? Een analyse van verschillende opties’; door dr. Otmar Oehring (coördinator mensenrechtendesk van Missio uit Aken) over ‘De vluchtelingenproblematiek van Irak – waarom is de opname van vluchtelingen in landen van de Europese Unie nodig?’ en door mw. Attiya Gamri (adviseur van de Stichting Assyrië Nederland) over ‘De politieke rechten van niet-islamitische minderheden in Irak’.

De bijeenkomst vindt plaats op 5 december van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Tweede Kamer in Den Haag, in de Marcus Bakker kamer. Bezoekers kunnen zich melden bij het Binnenhof 1a (houdt in de gaten dat legitimatie verplicht is). Zij die de conferentie willen bijwonen worden verzocht zich vooraf op te geven via telefoon 073-6136471 of per email naar secretariaat@oecumene.nl.

Programma:

10.00 uur Verwelkoming en opening door dhr. Geert v. Dartel
(secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in ’s-Hertogenbosch)

10.05 uur Joël Voordewind – Nederlandse inzet voor godsdienstvrijheid en mensenrechten in Irak (kamerlid Christen Unie)

10.15 uur Netwerk film april 2008

10.30 uur Prof. dr. Herman Teule – Welke toekomst? Een analyse van verschillende opties (directeur van het Instituut voor Oosters Christendom – Nijmegen)

10.45 uur Dr. Otmar Oehring – De vluchtelingenproblematiek van Irak – Waarom is de opname van vluchtelingen in landen van de Europese Unie nodig? (coördinator mensenrechtendesk van Missio – Aken)

11.00 uur Mw. Attiya Tunc, De politieke rechten van niet-islamitische minderheden in Irak (adviseur van de Stichting Assyrië Nederland)

11.15 uur Pauze

11.25 uur Paneldiscussie over uitdagingen en mogelijkheden voor een Europees mensenrechten en vluchtelingenbeleid inzake Irak

Panel: Joel Voordewind, Attiya Tunc, Herman Teule en Otmar Oehring

12.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Aanmelding: Gaarne vooraf bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch telefonisch 073-6136471 of via email secretariaat@oecumene.nl

Gerelateerde berichten

Comments are closed.

« »