Assyrië Magazine

Dossier Libanon

Assyrisch Nieuw Jaar

Vandaag vieren Assyriërs wereldwijd het begin van een nieuw jaar. Het Assyrische nieuwe jaar begint op 1 april. Stichting Assyrië Nederland (SAN) wenst iedereen een gelukkig 6764! 

 

 

Assyrisch nieuwjaar

Wereldwijd is er voor Assyriërs vanaf 1 april een nieuw jaar begonnen. Volgens de Assyrische jaartelling is het 6763. 

 Stichting Assyrië Nederland wenst al haar lezers een gelukkig Assyrisch nieuwjaar! 

Overleg met EU-ambassadeur in Libanon

Een Assyrische delegatie van de Assyria Patriotic Movement (APM) heeft onlangs in Beiroet een meeting gehad met de EU-ambassadeur, Angelina Eichhorst. Tijdens het overleg werd de situatie van de Assyriërs in Irak en Syrië besproken. Mevrouw Eichhorst sprak haar zorgen uit over de situatie van de Assyriërs in beide landen en het belang dat het onderwerp zowel op Europees en internationaal meer bekendheid krijgt.

 

 

Patriarch stuurt noodbrief naar Verenigde Naties

De patriarch van de Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten, Dinkha IV heeft in een noodbrief aan de Verenigde Naties (VN) zijn zorgen geuit over het anti-christelijke geweld in het Midden-Oosten. De patriarch riep zowel de VN als de landen die lid zijn van de organisatie alle diplomatieke middelen in te zetten om het sektarische geweld in de hele regio en in het bijzonder Syrië te stoppen.
Zo’n 50% van de Assyriërs is sinds 2003 Irak ontvlucht. De exodus vond plaats door systematisch geweld van zowel de Koerden als de soennieten en sjiieten in het land. 

Bom explodeert nabij Assyrische wijk in Beiroet

In de Libanese hoofdstad Beiroet is er deze wijk nabij de Assyrische wijk Ashrafiyyeh een bom ontploft. De bom was verborgen in een geparkeerde auto en werd tot ontploffing gebracht toen veiligheidschef Wissam al-Hassan voorbij reed. Door de explosie vlogen verscheidene auto’s in brand. Ook gevels van gebouwen in de buurt raakten zwaar beschadigd. Al Hasan heeft de aanslag niet overleefd. Door de explosie overleden nog eens twaalf mensen en raakten 62 burgers gewond.

De veiligheidschef leidde onder meer het onderzoek naar de moord op premier Hariri in 2005. De uitkomst was dat Syrië en de pro-Iraanse sjiitische groepering Hezbollah achter die aanslag in Beiroet zaten. De bomaanslag was de bloedigste in Libanon sinds 2008. Toen kwamen drie mensen om het leven.
Door de oorlog in buurland Syrië zijn in Libanon de spanningen tussen soennieten, sjiieten en andere bevolkingsgroepen toegenomen. In de noordelijke Libanese stad Tripoli kwam het dit jaar tot gevechten, waarbij ook doden vielen.

Bron: NOS

‘Lot klooster illustratief voor positie christenen in Midden-Oosten’

De historicus en journalist William Dalrymple 
schreef een artikel over het lot van het klooster Mor Gabriël. In zijn verhaal zet hij uiteen dat het een klein wonder is dat het klooster nog bestaat. Door de jaren heen hebben bendes Perzen, Arabieren, Timoeriden en Mongolen het gebied geplunderd. Mor Gabriel bleef echter staan, terwijl Constantinopel in handen van de Turken viel en Klein-Azië volledig gezuiverd werd van Grieken en Armeniërs. Volgens Dalrymple verkeert nu niet alleen het klooster in gevaar maar alle christenen van het Midden-Oosten.

Meeting massavernietigingswapens in Midden-Oosten

Gisteren heeft er een bijeenkomst in Brussel plaatsgevonden over plannen om van het Midden-Oosten een massavernietigingswapens-vrije regio te maken. Tijdens de vergadering was er ook een Assyrische delegatie uit Irak aanwezig.
De bijeenkomst maakt deel uit van de voorbereiding van een belangrijk evenement dat in november in de Finse hoofdstad Helsinki zal plaatsvinden. Daar zullen namelijk vertegenwoordigers van verschillende internationale organisaties afspraken maken over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in het Midden-Oosten. 

Assyrische overlevende Titanic

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat het bekendste passiegierschip ooit zonk. Over de Titanic zijn vele artikelen geschreven en documantaires gemaakt. Één van de duurste Hollywood-producties speelt zich zelfs af op het schip. Tijdens de eerste en laatste reis, op 14 april 1912, reisde de Assyriër Philip Zanni mee. Hij overleefde door zich te verstoppen in een halflege reddingsboot. Zanni merkte dat de reddingsboten maar half vol zaten en besloot daarom het heft in eigen handen te nemen.De Assyrian International News Agency (AINA) vond een interview met Zanni met een lokale Amerikaanse krant daags na de ramp. 

 

 

‘Midden-Oosten kleurt nog meer islamitisch’

In het Friesch Dagblad verscheen een verslag door Wilbert van Saane over een bijeenkomst over de Arabische lente aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bijeenkomst was georganiseerd door de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalliantie, de Nederlandse Zendingsraad en de leerstoel Kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit.

De Arabische wereld is volop in beweging. De media hebben de opstanden in de verschillende landen een Arabische lente genoemd. In het licht van het geweld en diverse verkiezingsuitslagen zijn sommige commentatoren echter weinig optimistisch gestemd, ook als het gaat om de toekomst van christelijke minderheden.

Foto: Kennislink.nl

Assyriërs vieren nieuwjaar

Wereldwijd is er voor Assyriërs vanaf 1 april een nieuw jaar begonnen. Volgens de Assyrische jaartelling is het 6762. In de komende editie van Assyrië Magazine zal er meer aandacht besteedt worden aan dit bijzondere evenement. 

 Stichting Assyrië Nederland wenst al haar lezers een gelukkig Assyrisch nieuwjaar! 

Foto: Sargon Donabed