Assyrië Magazine

Dossier Irak

Assyrisch Nieuw Jaar

Vandaag vieren Assyriërs wereldwijd het begin van een nieuw jaar. Het Assyrische nieuwe jaar begint op 1 april. Stichting Assyrië Nederland (SAN) wenst iedereen een gelukkig 6764! 

 

 

Eigen provincie voor Assyriërs in Irak

De Iraakse regering wilt drie betwiste gebieden in het land omvormen tot provincies. Het gaat om de gebieden Fallujah, Tuz Khormato en de Ninevé vlakte.  Het laatste gebied wordt vooral bevolkt door Assyrische christenen. Veel Iraakse Assyriërs vluchtten naar de Ninivé vlakte na de val van Saddam om aan vervolging in andere gebeiden te ontsnappen.  De groep wilt al geruime tijd een aparte provincie met een eigen bestuur om zo de veiligheid en het voorbestaan van de christelijke minderheid in het land te garanderen. Er wordt ook al jaren een internationale lobby gevoerd voor zelfbestuur in de Niniveh vlakte. Er werd door de Assyriërs dan ook erg blij gereageerd op de plannen van de Iraakse regering.

De Assyrische nieuwsgroep AINA publiceerde een interview waarin precies wordt uitgelegd wat de toewijzing van de provincie kan betekenen voor de Assyriërs in Irak. In het artikel wordt de hoop uitgesproken dat de massale exodus van de oorspronkelijke inwoners van Irak een halt toegeroepen wordt. Vanuit de diaspora werd met voorzichtig enthousiasme gereageerd. 

A Christmas Gift for Nineveh

christmasgift13

Just like the previous year, we will surprise the kids in the province of Nineveh in Northern Iraq (Assyria) on Christmas. The past years we received donations from all over the world to support this event. The kids in this war-torn country experienced an unforgettable evening when Santa Claus appeared at their houses with a bag full of Christmas gifts. The program was created by Firas Jatou, President of the Assyrian Academic Society, back in 2004 to provide gifts for the children in Nineveh in northern Iraq.

...Lees meer

Comité luidt noodbel in Brussel voor christenen Midden-Oosten

Bezorgde christelijke organisaties uit het Midden-Oosten hebben onlangs in Brussel onder de paraplu van het Christelijke Midden Oosten Comité (MECHRIC) aandacht gevraagd voor de gewelddadige en genadeloze etnisch-religieuze hetze tegen de Assyriers, Kopten en andere christelijke minderheden in het Midden-Oosten.
De boodschap was simpel: De afslachting en culturele genocide tegen christenen in het Midden-Oosten moet stoppen.
De Assyrisch-Zweedse journalist Nuri Kino sprak over de situatie van de Assyriers in Syrië en de Assyrisch Nederlandse politica (PvdA) en lid van de Assyria Council Europe (ACE)  sprak over hun situatie in Irak.

Geen toestemming voor christelijke organisaties bij toezicht verkiezingen Irak

De Koerdische regionale regering (KRG) in Noord-Irak heeft de Assyria Coucil Europe (ACE), Stichting Assyrië Nederland (SAN) en de christelijke mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign nog geen toegang verleend  tot het monitoren van de verkiezingen afgelopen september. 
Op zaterdag 21 september worden er verkiezingen gehouden in de KRG-regio. De bewoners kiezen hun volksvertegenwoordigers voor de komende vier jaar. Tussen de kandidaten zitten ook vertegenwoordigers van Assyrische politieke partijen.

...Lees meer

AANC tegen ingrijpen Syrië

De Assyrische Amerikaanse Nationale Coalitie (AANC) heeft een petitie tegen het ingrijpen van het Amerikaanse leger gestart in Syrië  Volgens de coalitie zullen de gevolgen catastrofaal zijn voor de Assyrische gemeenschap. Bij de oorlog in Irak in 2003 waren de gevolgen ook zeer ernstig. Het aantal Assyriers daalde van 1,4 miljoen naar 400 duizend. In de petitie verwijst de groep naar deze gevolgen en voor het grote risico van de herhaling omdat de rebellen -net als in Irak- grotendeels uit jihadistische groepen bestaan die vijandig zijn tegenover christenen.

Mensenrechten rapport 2013 over Assyriërs in Irak gepubliceerd

De Assyria Council Europe (ACE) en Stichting Assyrië Nederland (SAN) hebben het mensenrechtenrapport over Assyriërs in Irak voor 2013 uitgebracht. De situatie van de christelijke minderheid is het afgelopen jaar verslechterd.
Zo wordt het de Assyriërs moeilijk gemaakt om zich politiek te organiseren. De groep wil daarom een eigen gebied om zelf te besturen. Dit voorstel wordt echter niet serieus genomen en diegene die hierover spreekt in het openbaar wordt bedreigd.
Op de arbeidsmarkt en op scholen worden Assyriërs behandeld als tweederangsburgers. Zo mogen de leden van de christelijke minderheid geen beroepen als politieagent, journalist of soldaat uitoefenen. Bovendien wordt land van Assyriërs afgenomen of niet erkend. In Assyrische dorpen worden met opzet moskeeën gebouwd zodat er zich moslims vestigingen. 
Onder het regime van Saddam Hoessein onderging de Mesopotamische geschiedenis -waar zich het huidige Irak bevind red.- een verarabisering. Onder het Koerdische mandaat in Noord-Irak is de geschiedenis zich aan het herhalen. Zo wordt de Assyrische geschiedenis op scholen en in musea als Koerdische geschiedenis onderwezen.
In het rapport staat ook het alarmerende bericht over een groep vrouwen dat de prostitutie in is gedwongen. Het gaat om meisjes en vrouwen met weinig familie en bescherming in Noord-Irak. Zij worden voorzien van een paspoort en naar Europa gestuurd om geld te verdienen.  

Barzani noemt Assyrische slachtoffers Koerden in verklaring

Op 7 augustus jongstleden herdachten Assyriers wereldwijd de massamoord die tachtig jaar geleden op de Assyriers in de steden Simmele en Ankawa plaatsvond. Deze steden bevinden zich in het hedendaagse Noord-Irak waar er op dit moment een Koerdische regering met Barzani aan het hoofd zetelt.
De machthebber publiceerde een verklaring waarin het leek alsof hij deze zwarte bladzijde in de Assyrische geschiedenis herdacht. In het document staat echter een heel ander verhaal. Barzani scheert de etnische moord op de Assyriers over een kam met de soldaten die vrijwillig gingen vechten en stierven voor de Koerdische zaak.
Volgens sommige Assyrische journalisten is dit wederom een bewijs dat er in Noord-Irak een zeer agressieve Koerdificeringscampagne gaande is. Een waarin de Assyriers niet als apparte indenteit worden erkend, maar als christelijke Koerden worden benoemd.

‘Hangende tuinen van Babylon verkeerd gelokaliseerd’

Volgens de Britse wetenschapper Stephanie Dalley bevonden de hangende tuinen zich in het Assyrische rijk en niet in Babylon. De wereldberoemde hangende tuinen zijn volgens onderzoek waarschijnlijk in de zevende eeuw voor Christus aangelegd door de Assyriërs in de stad Nineveh in het noorden van Mesopotamië en niet door hun grote vijanden, de Babyloniërs. Dit zou volgens Dalley ook verklaren waarom er nooit overblijfselen van het wereldwonder zijn gevonden in de Babylonische ruïnes in het huidige Irak.

Raad van Europa wijzigt belangrijke resolutie

 Het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft bij de Raad van Europa om aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid in Turkije en Syrie. Door zijn vragen zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd bij een aangenomen resolutie over Turkije en de erkenning van de genocide op de christenen in 1915.