Meer aandacht voor Assyriërs Niniveh-vlakte

Meer aandacht voor Assyriërs Niniveh-vlakte

Na het veldwerkbezoek van de politici Joël Voordewind (ChristenUnie) en Attiya Gamri (PvdA) samen met actualiteiten programma Netwerk, heeft de EO-stichting en programma ‘Metterdaad’ contact gezocht met Stichting Assyrië Nederland. Er is naar aanleiding van dat contact besloten om meer aandacht te vragen voor de situatie van de Assyriërs in Irak. De Assyria Council Europe (ACE) bezocht daarop samen met een aantal Nederlandse hulpverleners en journalisten de Nineveh-vlakte in Noord-Irak (Zuid- Assyrië) waar duizenden Assyrische vluchtelingen uit Bagdad, Basra en Mosul verblijven.

De Nineveh-vlakte ligt buiten het gebied dat door het Koerdische regime wordt gecontroleerd en bestaat voornamelijk uit Assyriërs (christenen), Shabaks (gematigde moslims) en Yezidi’s (natuurgodsdienst). Deze volkeren worden samen met de Tukmenen door de regerende en bewapende groepen, de shia en sunni-Arabieren en islamitische Koerden, in toenemende mate van hun politieke rechten beroofd.

Het oogluikend toestaan en in sommige regio’s zelfs promoten van geweld op de Assyrische christenen door delen van de regering in Bagdad, een coalitie van islamitische koerden en shia en sunni Arabieren, heeft er toe geleid dat meer dan de helft van de oorspronkelijk 1,5 miljoen Assyrische christenen in Irak is gevlucht. Enkele honderduizenden leven in vluchtelingenkampen in Jordanië en Syrië onder mensonterende omstandigheden. Een autonome Nineveh-vlakte is daarom de laatste hoop voor de Assyriërs om als uniek en eeuwenoud christelijk volk te overleven.

Stichting Assyrië Nederland bedankt zowel de EO en haar medewerkers als de Assyria Council of Europe (ACE) die naar de Assyrische Nineveh-Vlakte zijn afgereisd.

Wilt u de Assyrische vluchtelingen ook ondersteunen? Neem dan contact met ons op via info@assyrie.nl .U kunt ook een donatie doen (Giro: 50 90 543 , o.v.v. Vluchtelingen Irak) via Stichting Assyrië Nederland om voedselpakketten te kopen en af te laten leveren bij gevluchte families.

Wilt u het werk van Assyria Council of Europe (ACE) ondersteunen?
Neem contact op via info@assyriacouncil.eu of bezoek de website: www.assyriacouncil.eu

Via de onderstaande links treft u enkele EO-documantaires aan over de situatie van de Assyriërs in Irak.

http://player.omroep.nl/?aflID=7989050

http://player.omroep.nl/?aflID=8030147

http://player.omroep.nl/?aflID=7861642